Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

Nhận bằng CNTT Tháng 05 & Tháng 06/2020

  • Ngày đăng bài 10/03/2020

Lượt xem : 344

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

THÔNG BÁO

CÁC KHÓA THI CNTT CƠ BẢN Tháng 05/2020 và Tháng 06/2020 đã có Bằng

(Khi đi nhận bằng nhớ mang theo CMND)