Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

NHẬN HỒ SƠ THI CNTT

  • Ngày đăng bài 18/02/2019

Lượt xem : 845

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

29 NGÔ MÂY - QUY NHƠN, ĐT: 0256.3847695

THÔNG BÁO

 

TRUNG TÂM TỔ CHỨC THI CHUẨN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO VÀO NGÀY 30 & 31/3/2019

 

- NHẬN HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY 25/3/2019

- HỒ SƠ GỒM :

      +  Đơn đăng ký dự thi (có tại Trung tâm)

      +  3 ảnh 3 x 4

      +  1 CMND phô tô (công chứng)