Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

XEM ĐIỂM THI - THÁNG 12/2018

  • Ngày đăng bài 01/10/2018

Lượt xem : 935

THÔNG BÁO

 

- NHẬN BẰNG KHÓA THI CNTT CƠ BẢN - THÁNG 8/2018

- NHẬN HỒ SƠ THI CNTT CƠ BẢNNÂNG CAO 

   KHÓA THI THÁNG 03/2019

 XEM ĐIỂM THI TẠI : https://tinhoc2t.com/dangkythi/ket_qua_thi