Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

Danh sách thi

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nhóm Phòng Giờ thi
2TCB001 Đào Thị Ân 26/07/1987 Hoài Ân - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB002 Nguyễn Văn Bé 20/10/1972 An Lão - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB003 Võ Thị Ngọc Bích 06/06/1970 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB004 Phạm Thị Thanh Bình 19/10/1991 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB005 Nguyễn Thị Ngọc Cảm 15/02/1979 Tây Sơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB006 Nguyễn Thị Kim Chánh 27/06/1991 Phù Cát - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB007 Nguyễn Bá Danh 12/05/1964 Quy Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB008 Nguyễn Thị Thúy Diễm 30/07/1979 Phú yên 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB009 Thái Kim Dung 02/09/1972 An Lão - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB010 Phan Thị Dung 02/04/1993 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB011 Nguyễn Hồng Duyên 21/04/1993 Phù Mỹ - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB012 Lê Thị Duyên 10/10/1990 Hoài Ân - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB013 Võ Thị Duyên 20/12/1998 Hoài Ân - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB014 Trần Văn Đảm 15/03/1988 Hoài Ân - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB015 Lưu Thị Cẩm Giang 17/03/1991 Hoài Ân - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB016 Cao Thị Tuyết Hạnh 10/02/1992 An Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB017 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/02/1985 Hoài Ân - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB018 Nguyễn Thị Thúy Hằng 23/12/1968 An Nhơn - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB019 Mai Ngọc Hậu 23/04/1991 Vân Canh - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB020 Nguyễn Thị Hậu 14/01/1989 Vân Canh - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB021 Tô Thị Hiền 12/12/1971 Tuy Phước - Bình Định 01 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB022 Dương Thị Thu Hiền 10/04/1983 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB023 Nguyễn Thị Kim Hoa 02/02/1969 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB024 Lê Thị Kim Hoài 20/08/1978 An Lão - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB025 Nguyễn Quốc Hoài 07/12/1972 Hoài Ân - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB026 Thái Thị Hồng 09/12/1993 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB027 Võ Thị Hương 11/07/1991 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB028 Lê Cao Khoa 10/11/1987 Phù Cát - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB029 Đặng Thị Hồng Khương 06/08/1994 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB030 Võ Thị Kiều 18/09/1990 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB031 Trần Thiên Kỷ 16/05/1995 Tây Sơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB032 Dương Thị Lại 26/06/1975 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB033 Huỳnh Thị Lan 01/05/1994 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB034 Phan Thị Ngọc Lệ 22/01/1978 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB035 Huỳnh Thị Lễ 20/09/1971 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB036 Trần Thị Lệ 02/01/1973 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB037 Phan Thị Kim Liên 07/06/1975 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB038 Huỳnh Thị Béc Ly 28/04/1981 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB039 Nguyễn Thị Lý 19/02/1970 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB040 Đỗ Thanh Mừng 21/12/1978 Hoài Ân - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB041 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/07/1993 Phù Mỹ - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB042 Ngô Thị Nguyệt 16/02/1977 An Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB043 Phan Thị Thanh Nhã 05/09/1976 Đồng Xuân - Phú Yên 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB044 Trương Thị Ngọc Nhàn 08/04/1991 Quy Nhơn - Bình Định 01 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB045 Nguyễn Thị Nhâm 20/04/1969 Tuy Phước - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB046 Trần Thị Mỹ Nhân 02/02/1993 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB047 Phạm Thị Hồng Nhưng 07/05/1995 Vân Canh - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB048 Trần Thị Hoàng Oanh 05/07/1984 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB049 Huỳnh Thị Kim Oanh 02/03/1988 Phù Mỹ - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB050 Huỳnh Thị Oanh 15/02/1990 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB051 Huỳnh Thị Kim Oánh 19/06/1993 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB052 Bùi Thị Thanh Phương 01/01/1987 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB053 Nông Thị Phương 24/07/1989 Lạng Sơn - Lạng Sơn 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB054 Dương Thị Thúy Phường 12/06/1970 Hoài Nhơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB055 Đặng Thị Thu Phượng 24/12/1992 Phù Mỹ - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB056 Huỳnh Thị Quá 19/08/1986 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB057 Nguyễn Tường Quang 19/08/1990 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB058 Đinh Nho Quyên 06/12/1980 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB059 Hồ Thị Minh Tâm 29/05/1981 An Nhơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB060 Huỳnh Văn Thái 06/11/1994 Phù Cát - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB061 Trần Thị Tâm Thảo 12/05/1991 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB062 Trần Thị Bích Thơ 16/02/1992 Phù Mỹ - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB063 Lê Thị Thu Thủy 16/08/1991 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB064 Trần Thị Thanh Thúy 17/12/1980 Quy Nhơn - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB065 Nguyễn Thị Hồng Thứ 20/05/1990 Hoài Ân - Bình Định 02 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB066 Hồ Minh Thường 26/11/1991 Hoài Ân - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB067 Huỳnh Tiền 16/05/1986 Phù Cát - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB068 Nguyễn Thị Trang 20/11/1974 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB069 Võ Thị Trang 15/06/1968 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB070 Đoàn Thị Trâm 10/04/1995 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB071 Nguyễn Thị Huyền Trân 25/09/1994 Hoài Ân - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB072 Lương Thị Ngọc Trinh 06/09/1996 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB073 Bùi Quang Trọng 11/09/1982 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB074 Đặng Thị Ánh Trúc 12/06/1997 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB075 Đỗ Văn Trung 01/07/1986 Hoài Ân - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB076 Đoàn Thanh Tú 31/12/1983 An Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB077 Nguyễn Hữu Tùng 21/12/1997 Tuy Phước - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB078 Thái Thị Thanh Tùng 25/06/1990 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB079 Võ Thị Ngọc Tuyền 25/10/1980 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB080 Phạm Thị Kim Tuyến 15/08/1975 Hoài Nhơn - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB081 Trần Thị Út 26/04/1975 Hoài Ân - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB082 Phan Thị Diễm Vi 08/02/1990 An Lão - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB083 Đặng Thị Viên 15/10/1973 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB084 Đỗ Thị Vọng 15/01/1989 Hoài Ân - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB085 Trần Lâm Duy Vy 20/06/1984 Quảng Ngãi 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB086 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 16/02/1990 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB087 Lê Thị Xuyến 13/04/1988 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB088 Lê Thị Kim Yến 18/04/1996 Phù Mỹ - Bình Định 02 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 17/10/2020
2TCB089 Lê Thị Ngọc Anh 30/06/1994 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB090 Phạm Thị Ngọc Ánh 16/10/1983 Vân Canh - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB091 Lê Thị Ân 20/01/1995 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB092 Ngô Thị Bình 10/01/1990 Quảng Bình 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB093 Đinh Văn Cho 01/12/1990 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB094 Nguyễn Minh Công 22/06/1988 Tây Sơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB095 Lê Viết Cường 21/06/1991 Gia Lai 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB096 Nguyễn Thị Dàng 03/01/1990 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB097 Đinh Văn Dát 01/01/1973 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB098 Bùi Thị Thu Diễm 22/09/1992 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB099 Đinh Thị Dui 20/04/1989 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB100 Lê Thị Dung 07/12/1994 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB101 Lâm Tiến Dũng 14/11/1981 Hoài Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB102 Đặng Văn Dũng 16/06/1974 Phù Cát - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB103 Đinh Văn Dũng 01/01/1982 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB104 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/04/1992 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB105 Đinh Văn Dưng 20/12/1984 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB106 Nguyễn Thị Anh Đào 12/03/1990 Phú Yên 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB107 Nguyễn Thị Đạt 21/02/1986 Hoài Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB108 Đinh Văn Gam 08/02/1990 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB109 Đinh Văn Gèo 01/01/1969 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB110 Đinh Thị Ghiếu 01/01/1977 An Lão - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB111 Đinh Văn Goa 15/02/1988 An Lão - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB112 Võ Thị Mỹ Hạnh 10/11/1990 Vân Canh - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB113 Nguyễn Thị Thu Hảo 13/08/1986 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB114 Lê Thị Thu Hằng 01/06/1982 Phú Yên 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB115 Đinh Văn Hí 16/06/1986 An Lão - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB116 Nguyễn Văn Hòa 20/10/1987 Phù Cát - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB117 Lý Thị Hoàng 15/08/1989 Phú Yên 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB118 Nguyễn Thanh Hồng 05/10/1977 Tây Sơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB119 Nguyễn Văn Huy 02/10/1966 Tây Sơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB120 Lê Văn Khánh 10/10/1969 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB121 Mai Thị Minh Khoa 28/09/1977 Đông Hòa - Phú Yên. 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB122 Trương Thị Hoàng Lan 25/11/1991 Phú Yên 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB123 Đặng Thị Kim Lâm 11/04/1994 Phú Yên 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB124 Trần Văn Lâm 01/03/1985 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB125 Ngô Thị Lê 24/09/1980 Phù Cát - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB126 Trần Thị Mỹ Lệ 20/04/1987 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB127 Cao Thảo Loan 13/01/2000 An Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB128 Huỳnh Phi Long 07/03/1985 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB129 Trần Minh Lộc 01/03/1989 Tuy Phước - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB130 Lưu Thị Lụa 08/09/1979 Kbang - Gia Lai 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB131 Nguyễn Thị Ly 10/04/1989 An Lão - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB132 Dương Thị Mùi 05/06/1991 Tam Đảo - Vĩnh Phúc 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB133 Đặng Thị Hoài Mỹ 10/06/1991 Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB134 Đào Thị Kim Ngân 06/04/1993 Phú Yên 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB135 Nguyễn Trần Nhật Linh 19/01/1985 Tuy Phước - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB136 Nguyễn Vỹ Nhi 01/11/1993 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB137 Trần Thị Ngọc Nhung 20/10/2002 Quy Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB138 Đinh Văn Niết 01/01/1985 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB139 Đinh Văn Nớ 08/08/1982 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB140 Lê Thị Mỹ Nương 10/10/1989 Hoài Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB141 Nguyễn Thị Kim Oanh 13/08/1984 Hoài Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB142 Hoàng Nguyên Phong 02/02/1986 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB143 Nguyễn Thị Thu Phúc 26/12/1995 Phú Yên 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB144 Trịnh Thị Kim Phụng 30/12/1996 Gia Lai 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB145 Đinh Văn Phưa 01/01/1991 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB146 Phạm Văn Quí 10/03/1988 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB147 Nguyễn Thị Tố Quyên 10/09/1987 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB148 Đinh Thị Ri 05/07/1990 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB149 Nguyễn THị Sen 19/04/1987 Hoài Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB150 Lê Thị Hồng Siêng 18/02/1982 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB151 Phạm Xuân Sự 22/07/1977 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB152 Lê Bích Thảo 26/03/1981 Tuy Phước - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB153 Nguyễn Thị Thảo 20/04/1995 Phú Yên 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB154 Đào Thị Hồng Thắm 16/09/1979 Gia Lai 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB155 Đinh Văn Thinh 11/05/1986 An Lão - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB156 Nguyễn Thị Thu 13/06/1989 Hoài Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB157 Nguyễn Văn Thu 20/12/1971 Hoài Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB158 Hồ Thị Thúy 10/09/1990 Quy Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB159 Ngô Thị Hiền Thư 07/05/1998 An Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB160 Nguyễn Văn Thường 16/12/1985 An Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB161 Trần Ngọc Cẩm Tiên 28/03/1992 Phú Yên 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB162 Trần Quang Tiên 01/03/1996 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB163 Nguyễn Thành Tiên 10/11/1967 Vân Canh - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB164 Nguyễn Trung Tín 20/06/1984 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB165 Nguyễn Thị Tình 09/01/1981 Thanh Chương - Nghệ An 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB166 Đào Thị Phương Trang 15/06/1993 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB167 Võ Thị Thiên Trang 19/10/1995 Phú Yên 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB168 Đinh Thị Trét 01/01/1978 An Lão - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB169 Đinh Thị Trúc 02/03/1990 An Lão - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB170 Hồ Minh Tuấn 31/08/1987 Tây Sơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB171 Lê Quốc Tuấn 16/02/1989 Phù Mỹ - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB172 Phạm Thị Bạch Tuyết 14/06/1982 Phú Yên 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB173 Nguyễn Văn Tương 10/05/1993 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB174 Trần Thị Kim Vấn 20/12/1984 Phù Mỹ - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB175 Phạm Thị Ái Vi 04/07/2002 Quy Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB176 Trần Hoàng Vỹ 28/05/1985 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 17/10/2020
2TCB177 Vũ Lan Anh 04/04/1983 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB178 Phạm Thị Tuyết Anh 27/02/1983 Quy Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB179 Phạm Quốc Bảo 22/03/2001 Quy Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB180 Tạ Chí Thái Bảo 15/01/1985 Phù Mỹ - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB181 Võ Biết 02/01/1992 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB182 Nguyễn Thanh Bình 29/11/1972 Phù Mỹ - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB183 Nguyễn Thị Bình 10/06/1985 Phù Mỹ - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB184 KPĂ H' BLUÊNH 20/06/2003 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB185 Huỳnh Thị Hồng Cẩm 06/01/1994 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB186 Nguyễn Thị Kim Chi 12/11/1999 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB187 Phạm Văn Chinh 03/05/1968 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB188 Nguyễn Thị Xuân Diệu 14/08/1989 Mộ Đức - Quảng Ngãi 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB189 Đỗ Thị Kim Dung 02/09/1996 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB190 Nguyễn Thị Thùy Dung 14/03/2002 Tuy Phước - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB191 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/04/2002 An Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB192 Đỗ Thị Duyên 02/06/1999 Tây Sơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB193 Lê Công Định 10/08/1974 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB194 Hà Văn Đức 14/02/1989 Kbang - Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB195 Trần Lê Giang 30/05/1998 Hoài Ân - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB196 Võ Song Hào 15/09/1982 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB197 Hồ Thị Thanh Hằng 30/08/1991 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB198 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/07/1985 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB199 Phan Nguyễn Ngọc Hân 25/08/2002 Phù Mỹ - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB200 Trần Thị Thu Hiền 08/03/1999 An Khê - Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB201 Lê Ngọc Hiệp 05/05/1976 Hoài Ân - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB202 Phạm Thị Quỳnh Hoa 01/01/2002 Phù Mỹ - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB203 Bùi Xuân Hoàng 14/03/1983 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB204 Hồ Hữu Huy 02/10/1994 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB205 Võ Nhật Huy 21/02/1996 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB206 ĐINH KRENH 19/12/2002 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB207 Sô Thị Lanh 23/07/1998 Vân Canh - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB208 Đặng Thanh Lâm 02/03/1974 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB209 Đoàn Thị Ái Liên 03/12/1981 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB210 Nguyễn Thị Thùy Liên 10/09/1991 Phù Mỹ - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB211 Ngô Thị Ái Linh 22/07/1993 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB212 Nguyễn Thị Phương Linh 15/02/2003 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB213 Nguyễn Thanh Long 16/12/1978 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB214 Hồ Văn Lợi 01/01/1978 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB215 Hà Nguyễn Phương Ly 22/06/2001 An Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB216 Bùi Thị Ly 01/06/1985 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB217 Phạm Thị Thu Lý 20/11/2002 Quy Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB218 Hồ Thị Hồng Mận 03/02/1981 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB219 Bùi Thanh Mân 29/05/1988 Hoài Ân - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB220 Hoàng Thị Miên 10/03/1984 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB221 Lê Thúy My 30/03/2000 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB222 ĐINH A NANH 20/10/2000 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB223 Phạm Hoài Nam 09/07/1978 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB224 NAY H' NGOAN 22/06/2003 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB225 Dương Thị Kiều Ngoan 27/07/1994 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB226 Nguyễn Lê Thị Nguyên 16/09/1987 Hoài Ân - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB227 Hồ Ngọc Nhân 04/05/1999 Phù Mỹ - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB228 Lê Thanh Nhất 08/08/1980 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB229 Nguyễn Thị Ksor Nhi 21/12/1987 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB230 Thái Trần Tuyết Nhi 27/08/1998 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB231 Lê Thị Mỹ Nữ 19/05/1999 An Khê - Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB232 Lê Thị Diễm Phúc 05/06/1991 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB233 Nguyễn Thị Hoài Phương 22/12/2002 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB234 Nguyễn Thị Hồng Phương 27/08/2002 Hoài Ân - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB235 ĐINH QUIN 20/11/1999 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB236 SIU H' YU RIN 09/10/1999 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB237 Trương Văn Sơn 11/05/1978 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB238 Võ Thị Thu Sương 02/01/1992 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB239 Trần Thanh Tài 26/05/1989 Hoài Ân - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB240 Trần Thị Thanh Tâm 03/03/1996 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB241 Võ Thanh Tâm 14/07/1967 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB242 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/03/2002 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB243 Nguyễn Thị Thảo 16/03/2000 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB244 Nguyễn Thị Hồng Thắm 09/01/1982 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB245 Trần Thị Thắm 24/09/1984 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB246 Lê Quốc Thắng 20/02/1980 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB247 Nguyễn Gia Quốc Thịnh 16/06/1995 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB248 Phan Văn Thịnh 10/12/1971 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB249 Trần Đức Thọ 08/05/1965 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB250 Trần Thị Thơ 24/09/1993 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB251 Huỳnh Thị Như Thủy 01/10/1982 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB252 Trần Phi Tình 18/08/1975 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB253 Lê Trần Thị Hữu Trang 12/12/2000 Quy Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB254 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1999 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB255 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/01/1996 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB256 Nguyễn Ngọc Trâm 09/07/2001 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB257 Ngô Anh Tuấn 19/05/1979 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB258 Cao Thị Ánh Tuyết 29/12/2002 Tuy Phước - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB259 Đặng Nguyễn Thu Vân 13/10/1978 Quy Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB260 Võ Thị Thúy Vân 12/12/2002 Tây Sơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB261 Phạm Hoàng Vũ 20/12/1990 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB262 Nguyễn Thị Ý Yên 01/11/1979 Đăk Tô - Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020
2TCB263 HIAO H' YOAR 27/07/1997 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 18/10/2020