Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

Một số lưu ý khi thi CNTT Cơ bản và Nâng cao

  • Ngày đăng bài 05/07/2017

Lượt xem : 1037

       Căn cứ vào Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT - Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học 2T đưa ra một số lưu ý sau : 

1. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi

- Đối tượng dự thi: Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực sử dụng CNTT hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện dự thi:

       + Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định;

       + Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

- Đăng ký dự thi:

       + Cá nhân đăng ký thi tại Trung tâm tổ chức thi sát hạch (Trung tâm Tin học 2T - 29 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định)

       + Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

               .  Đơn đăng ký dự thi (có mẫu tại Trung tâm)

               .  3 ảnh 4 x 6 (hoặc  3 x 4)

               .  1 CMND phô tô công chứng

2. Quy định khi tham gia thi cấp chứng chỉ CNTT

- Thi CNTT cơ bản :

     Thí sinh phải tham gia đầy đủ 2 phần thi : Lý thuyết và Thực hành  (tất cả đều thi trên máy tính)

       + Thi lý thuyết :

            . Thời gian thi : 30 phút

            . Nội dung thi : Gồm cả 6 modun (Theo Thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

            . Hình thức thi : Trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm trong ngân hàng đề trên 800 câu hỏi (Phần mềm thi trắc nghiệm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định phê duyệt)

        + Thi thực hành :

            . Thời gian thi : 60 phút

            . Nội dung thi : Gồm 3 modun (Word cơ bản, Excel cơ bản, PowerPoint cơ bản)

            . Hình thức thi : Thi thực hành trên máy tính

    Thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ khi điểm thi của mỗi phần lý thuyết và thực hành đều đạt từ 5 điểm trở lên.