Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

Nhận bằng CNTT Tháng 10 & Tháng 12/2019

  • Ngày đăng bài 10/03/2020

Lượt xem : 138

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

THÔNG BÁO

CÁC KHÓA THI CNTT CƠ BẢN Tháng 10/2019 và Tháng 12/2019 đã có Bằng

(Khi đi nhận bằng nhớ mang theo CMND)