Tieu de 1

TRUNG TÂM TIN HỌC 2T

Danh sách thi

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nhóm Phòng Giờ thi
2TCB0001 Lê Thị Lan Anh 25/11/1995 Quy Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0002 Nguyễn Vũ Bảo 14/01/1986 Hoài Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0003 Võ Thị Bảy 10/02/1971 Nghĩa Hành - Quảng Trị 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0004 Lê Hải Bình 14/06/1978 Quy Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0005 Từ Xuân Bình 14/04/1969 An Lão - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0006 Nguyễn Văn Cân 14/09/2002 Phù Mỹ - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0007 Y CHANG 15/05/1998 Kon Tum 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0008 Trần Thị Thảo Chi 07/05/1989 Tây Sơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0009 Nguyễn Văn Chiến 01/01/1969 Phù Mỹ - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0010 Nguyễn Thị Kim Chung 22/12/1971 Phù Cát - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0011 Huỳnh Văn Chúng 10/09/1979 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0012 Nguyễn Thành Công 31/05/1987 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0013 Huỳnh Thị Kim Cúc 06/02/1972 Hoài Ân - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0014 Nguyễn Cường 08/03/1982 Tây Sơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0015 Nguyễn Trung Cường 24/10/1983 Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0016 Đinh Thị Kiều Diễm 22/04/2000 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0017 Trần Thị Ngọc Diệp 05/01/1969 Hoài Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0018 Nguyễn Trí Dũng 28/02/1979 An Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0019 Võ Thị Bích Duyên 18/01/2001 Phù Cát - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0020 Hoàng Xuân Dương 02/10/1993 Quảng Trị 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0021 Lê Xuân Dương 10/01/1989 Hoài Nhơn - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0022 Đặng Khánh Đoan 14/10/2001 Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0023 Nguyễn Thị Duy Đông 27/09/1977 Phù Cát - Bình Định 03 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0024 Trương Minh Đức 20/07/1972 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0025 Lê Nhân Đức 24/05/1980 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0026 Nguyễn Thị Kiều Giang 02/06/2001 Tuy Phước - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0027 Võ Thị Hồng Hà 22/11/1996 Tuy Phước - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0028 Nguyễn Thành Hải 10/05/1965 Phù Cát - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0029 Phạm Thị Hạnh 16/02/1978 Phù Cát - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0030 Cao Thị Diễm Hằng 30/05/1992 Chư Prông - Gia Lai 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0031 Đinh Thị Thúy Hằng 01/09/2001 Vĩnh Thạnh - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0032 Nguyễn Thị Mỹ Hậu 19/06/1993 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0033 Nguyễn Trung Hậu 03/11/1983 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0034 Nguyễn Thị Hiền 26/02/1984 Ayunpa - Gia Lai 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0035 Nguyễn Thị Thu Hòa 22/10/1999 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0036 Nguyễn Minh Hoàng 16/10/1975 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0037 Ngô Thị Thu Hồng 06/08/1974 Hoài Ân - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0038 Huỳnh Văn Khải 01/01/1966 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0039 Đặng Thị Mỹ Lệ 02/03/2000 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0040 Nguyễn Duy Linh 24/12/1989 Phù Mỹ - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0041 Y LÓ 17/07/2000 Kon Tum 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0042 Đỗ Hoàng Long 27/05/2001 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0043 Nguyễn Thị Phương Ly 15/04/2001 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0044 Đặng Thị Ly 08/09/1992 Kbang - Gia Lai 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0045 Nguyễn Thanh Mai 10/12/1984 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0046 Huỳnh Diễm My 23/09/2001 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0047 Nguyễn Thị My 15/03/2001 Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0048 Trần Vĩnh Ngọc 22/10/1977 An Khê - Gia Lai 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0049 Vũ Đình Nhẫn 01/01/1965 Hoài Nhơn - Bình Định 03 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0050 Đinh Thị Ngựa 02/08/1984 An Lão - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0051 Nguyễn Thị Nam 22/05/1990 Tĩnh Gia - Thanh Hóa 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0052 Dương Năm 12/05/1965 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0053 Lê Thị Hồng Nga 25/05/1905 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0054 Nguyễn Thị Thanh Nga 12/12/1972 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0055 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/07/2001 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0056 Lê Thị Lệ Ngọc 12/08/2001 An Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0057 Nguyễn Bá Nha 09/03/1987 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0058 Nguyễn Quang Nhật 23/01/2000 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0059 Đào Thị Tuyết Nhung 28/07/1995 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0060 Võ Hoàng Oanh 15/08/2001 Tây Sơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0061 Đinh Văn Pấy 02/07/1995 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0062 Ngô Văn Phố 10/08/1988 Phú Yên 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0063 Trần Minh Phú 22/05/1993 Quy Nhơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0064 Nguyễn Bá Phúc 09/05/1994 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0065 Trần Thị Phương 12/12/2000 Tây Sơn - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0066 Đinh Tuyền Phương 01/01/1977 Hoài Ân - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0067 Y QUÁT 24/11/2000 Kon Tum - Kon Tum 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0068 Mai Thị Kim Lệ Duyên 01/05/1991 Ayunpa - Gia Lai 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0069 Nguyễn Trúc Quỳnh 30/09/2001 Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0070 Huỳnh Thị Ngọc Sen 27/08/1993 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0071 Phan Ngọc Sơn 20/05/1976 Phù Mỹ - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0072 Võ Văn Tài 06/12/1980 Phù Cát - Bình Định 04 01 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0073 Nguyễn Văn Tàu 05/01/1981 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0074 Võ Đào Tấn 24/08/1991 Phù Mỹ - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0075 Châu Anh Tế 08/08/1976 An Lão - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0076 Phan Tấn Thanh 06/06/1972 Tây Sơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0077 Ngô Tấn Quang Thành 29/04/1997 Quy Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0078 Châu Thị Thu Thảo 12/01/1997 Quy Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0079 Lê Thị Nhân Thắng 02/02/1993 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0080 Trần Đình Thân 28/01/1988 Hoài Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0081 Nguyễn Ngọc Bích Thùy 11/01/2001 Hoài Ân - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0082 Ngô Thị Thúy 28/07/1994 Kbang - Gia Lai 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0083 Huỳnh Cao Thương 12/05/1983 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0084 Vương Thế Tiềm 09/10/1987 Quảng Ninh 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0085 Nguyễn Thị Kim Tình 22/05/2001 Hoài Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0086 Nguyễn Văn Tình 04/09/1987 An Lão - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0087 Trần Thị Mỹ Trang 03/05/1982 Đăk Pơ - Gia Lai 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0088 Lê Thị Ngọc Trâm 02/10/1980 Hoài Ân - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0089 Trần Thị Bảo Trân 17/06/1979 Tuy Phước - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0090 Huỳnh Ngọc Tú 09/02/1977 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0091 Nguyễn Thị Thanh Tùng 24/05/1980 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0092 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 14/11/1996 Phú Yên 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0093 Dương Công Viên 25/06/1991 Chư Sê - Gia Lai 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0094 Phan Hoài Vũ 22/07/1973 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0095 Đinh Thị Vũ 15/07/2001 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0096 Nguyễn Thị Như Xuân 05/12/1992 Phù Cát - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0097 Lê Thị Như Ý 11/03/1993 An Nhơn - Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0098 Nguyễn Thị Như Ý 30/04/2001 Bình Định 04 02 15 giờ 15 (chiều) ngày 14/12/2019
2TCB0099 Nguyễn Tuấn Anh 24/02/1979 Hoài Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0100 Nguyễn Thế Ánh 01/05/1984 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0101 Tạ Sơn Bảo 25/11/1985 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0102 Thái Văn Bông 20/05/1965 Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0103 Nguyễn Đình Chinh 17/07/1982 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0104 Nguyễn Văn Chinh 01/09/1982 Hoài Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0105 Võ Minh Cường 12/10/1988 Hoài Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0106 Nguyễn Thị Diễm 01/07/1990 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0107 Đặng Thị Ngọc Diệu 20/02/1984 Quy Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0108 Ksor H' Duanh 28/11/1983 Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0109 Nguyễn Thanh Duy 18/07/1985 Phù Cát - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0110 Nguyễn Văn Đại 13/09/1991 Đăk Lăk 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0111 Trần Văn Đấu 15/09/1985 Quảng Nam 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0112 Cao Thị Đức 15/04/1991 Hoài Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0113 Huỳnh Xuân Đức 07/08/1970 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0114 Lê Thị Ngọc Hà 22/08/1987 Tuy Phước - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0115 Nguyễn Thị Ngọc Hà 05/11/1990 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0116 Nguyễn Thị Thanh Hà 13/08/2000 Pleiku - Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0117 Võ Thị Thu Hà 06/01/1977 Phù Mỹ - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0118 Cao Thanh Hạnh 16/12/1981 Hoài Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0119 Nguyễn Thị Lệ Hằng 06/02/1978 Hoài Nhơn - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0120 Lê Văn Hậu 12/12/1982 Phù Cát - Bình Định 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0121 Võ Ngọc Hiền 02/11/2001 An Khê - Gia Lai 05 01 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0122 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/07/1999 Tuy Phước - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0123 Nguyễn Hoa Minh Hiếu 12/09/1988 Quy Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0124 Nguyễn Thị Mai Hoa 11/01/1981 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0125 Võ Thái Hòa 10/06/1989 Vân Canh - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0126 Lưu Văn Hồng 08/12/1974 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0127 Huỳnh Nữ Hạnh Huỳnh 02/10/1975 An Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0128 Lê Quang Hưng 20/12/1986 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0129 Trần Thanh Hương 20/11/1982 An Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0130 Trần Ngọc Khánh 28/03/2000 Tây Sơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0131 Trần Lệ Kiều 07/01/2000 Quy Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0132 Trần Thị Mỹ Kiều 16/12/1994 Quy Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0133 Đặng Thị Lành 20/08/1988 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0134 Lê Thị Ngọc Lê 09/05/2001 Kon Tum - Kon Tum 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0135 Nguyễn Thị Kim Liên 24/01/1988 Gia Lai 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0136 Phạm Đắc Lộc 24/06/1984 Phù Mỹ - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0137 Bùi Văn Luyện 20/08/1970 Thái Bình 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0138 Nguyễn Thị Minh 01/08/1989 Hà Tĩnh 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0139 Trương Mừng 10/10/1983 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0140 Trần Hoài Nam 09/11/1988 Quảng Nam 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0141 Trang Văn Nam 10/06/1979 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0142 Phan Thị Kim Ngân 12/04/1978 An Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0143 Nguyễn Tấn Nguyên 10/09/1975 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0144 Võ Thị Nguyệt 20/12/1975 Hoài Nhơn - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0145 Đinh Thị Nhan 01/02/1981 Vĩnh Thạnh - Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0146 Nguyễn Thị Nhàn 03/01/1979 Bình Định 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0147 Nguyễn Vũ Nhất 06/12/1970 Tuyên Quang 05 02 06 giờ 45 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0148 Lê Thị Huỳnh Nhi 10/06/2000 An Lão - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0149 Trần Nữ Nhi 10/01/1991 Hoài Ân - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0150 Nguyễn Thị Thúy Nhi 01/03/1995 Phù Cát - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0151 Võ Diệp Thành Nhơn 27/09/2001 Hoài Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0152 Huỳnh Thiện Nhơn 27/02/2001 Tuy Phước - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0153 Nguyễn Quốc Nhựt 01/01/2000 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0154 Cáp Thị Nữ 11/11/1994 Phù Mỹ - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0155 Nguyễn Thị Thúy Oanh 20/01/1985 An Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0156 Phan Ngọc Phúc 25/12/1985 Phù Mỹ - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0157 Hồ Thị Minh Phương 03/08/1994 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0158 Bùi Văn Phương 11/04/1986 Yên Thành - Nghệ An 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0159 Nguyễn Trung Quí 01/01/1990 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0160 Võ Thị Thúy Quỳnh 14/11/2001 Phù Cát - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0161 Nguyễn Thị Kim Sáng 01/06/1985 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0162 Nguyễn Thị Sáng 01/10/1994 Phù Cát - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0163 Siu Sáu 10/06/1981 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0164 Phạm Hồng Sơn 28/03/1980 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0165 Huỳnh Ngọc Thạnh 10/05/1992 Quy Nhơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0166 Đinh Thị Phương Thảo 17/08/1985 Gia Lai 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0167 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/05/1990 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0168 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/01/1986 Tây Sơn - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0169 Phùng Quang Thân 26/06/1980 Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0170 Đinh Thị Thiêu 18/11/2001 Vĩnh Thạnh - Bình Định 06 01 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0171 Đỗ Quốc Thọ 03/01/1996 Quy Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0172 Lê Thị Thu Thùy 21/05/1991 Phù Cát - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0173 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/08/1976 Hoài Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0174 Phạm Hoàng Hoài Thư 10/04/2001 Quy Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0175 Nguyễn Thái Tín 25/07/1984 An Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0176 Bùi Huyền Trang 29/09/2001 An Khê - Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0177 Đỗ Thị Thu Trang 10/12/1982 Phù Mỹ - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0178 Huỳnh Bảo Trân 19/06/2001 Tuy An - Phú Yên 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0179 Trương Thị Từ Trúc 22/03/1977 Tây Sơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0180 Phạm Thị Tú 25/01/1989 Hà Tĩnh 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0181 Trần Thị Thanh Tuấn 10/09/1970 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0182 Dương Trung Tùng 15/11/1980 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0183 Nguyễn Văn Tùng 08/08/1996 Phù Cát - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0184 Ngô Quang Tuyên 24/05/1978 Thiệu Hóa - Thanh Hóa 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0185 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 19/09/1987 Đắk Lắk 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0186 Lê Thị Thanh Tự 09/04/2001 Hoài Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0187 Đinh Quang Tường 20/06/2001 Phù Cát - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0188 Đoàn Thị Hồng Vân 03/01/1982 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0189 Lê Thị Bích Vi 12/11/2001 Phù Mỹ - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0190 Phan Thị Tường Vi 03/05/2001 Hoài Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0191 Lê Hồng Vinh 26/03/1989 Hoài Ân - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0192 Đặng Thế Vinh 07/05/1979 Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0193 Phạm Ngọc Vũ 20/02/1986 Phù Mỹ - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0194 Hà Minh Vương 26/08/1983 Quy Nhơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0195 Nguyễn Thị Mai Xuân 11/01/1981 Gia Lai 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0196 Trần Thị Ý 07/01/1988 Tây Sơn - Bình Định 06 02 09 giờ 00 (sáng) ngày 15/12/2019
2TCB0197 Nguyễn Thị Thanh Bích 12/05/1988 Hoài Ân - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0198 Vương Quốc Cảnh 10/10/1984 Hoài Ân - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0199 Ngô Thị Chín 07/03/1994 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0200 Lê Hồng Công 28/01/1984 Nghệ An 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0201 Nguyễn Thị Thúy Diễm 19/08/1994 Quy Nhơn - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0202 Trần Văn Đậm 01/01/1964 Phú Yên 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0203 KSOR H' ĐRY 06/12/1997 Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0204 Nguyễn Thị Thanh Hải 10/07/1994 Hoài Ân - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0205 Nguyễn Văn Hải 01/01/1969 An Lão - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0206 Tạ Thị Hằng 01/07/1995 Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0207 Trần Thị Hằng 30/12/1977 Phù Cát - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0208 SIU HIÊN 28/12/1993 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0209 Hà Văn Hùng 22/06/1995 Hoài Nhơn - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0210 Bùi Thị Hương 16/07/1984 Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0211 Nguyễn Thị Thu Hương 01/04/1990 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0212 NAY H' JEM 27/06/1992 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0213 RMAH H' LAI 18/09/1988 Phú Thiện - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0214 Nguyễn Văn Lâm 20/07/1991 Thanh Hóa 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0215 KPĂ H' LIN 10/04/1986 Ayunpa - Gia Lai 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0216 Võ Thị Kim Loan 01/07/1979 Phù Cát - Bình Định 07 01 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0217 Mã Khánh Ly 22/06/1986 Ayunpa - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0218 Đinh Thị Mai 03/12/1967 Yên Mô - Ninh Bình 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0219 Vũ Thị Mến 04/09/1991 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0220 KSOR H' MIN 22/05/1990 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0221 Đỗ Thị Nga 06/07/1990 Thọ Xuân - Thanh Hóa 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0222 Phạm Thị Ngọc 25/08/1968 Hương Sơn - Hà Tĩnh 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0223 KPĂ H NIA 17/02/1993 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0224 Lê Thị Kiều Oanh 11/10/2000 Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0225 Trần Thị Xuân Phố 21/01/1994 Phù Cát - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0226 Hồ Thị Phương 20/11/1992 Hà Tĩnh 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0227 Nguyễn Thị Quỳnh 16/08/1987 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0228 Nguyễn Thị Thảo 04/06/1988 Phú Thiện - Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0229 Nguyễn Thị Thanh Thúy 27/08/1977 Quy Nhơn - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0230 Bùi Quang Thức 10/07/1992 Hà Tĩnh 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0231 Nguyễn Thị Hà Trang 10/02/1989 Gia Lai 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0232 Phạm Minh Tuấn 13/05/1991 Thanh Hóa 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0233 Đặng Thị Bích Vân 11/02/1987 Phù Mỹ - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
2TCB0234 Phạm Thị Thanh Xuân 05/09/1989 Hoài Nhơn - Bình Định 07 02 13 giờ 00 (chiều) ngày 15/12/2019
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970
01/01/1970